Blog

Spiegel als symbool voor diversiteit en inclusie

Hooglerarenwand met spiegel

Het verleden respecteren en recht doen aan diversiteit en inclusiviteit

In het Onderwijscentrum hangt de hooglerarengalerij (ook wel emeritiwand): een galerij portretten van hoogleraren die sinds het begin van de Medische Faculteit bij ons gewerkt hebben. Individueel hebben deze hoogleraren belangrijk werk en onderzoek verricht. Maar gezamenlijk vormen ze een zogenaamde ‘dude wall’.

Pokkenzooi: Anti-vaxxers in de 18e eeuw

Een stoet zieke mensen met pokken loopt weg van een dokter die zijn geld telt.

Ruben Verwaal, "Pokkenzooi: Anti-vaxxers in de achttiende eeuw", Wonderkamer 3 (2021): 23–26.

"Anti-vaxxers zijn van alle tijden. De introductie van het inenten tegen de kinderpokken stuitte in de achttiende eeuw al op verzet onder de bevolking. Maar waren de bezwaren indertijd ook niet meer gegrond dan nu?