Blog

Recensie: De Geest van Boerhaave

De Geest van Boerhaave

In de nasleep van het veelbewogen Nederland-Ruslandjaar publiceerde Luuc Kooijmans over een andere tumultueuze geschiedenis waarbij beide landen betrokken waren: de lotgevallen van Herman Boerhaave’s archief. De manuscripten van deze Leidse hoogleraar worden sinds de achttiende eeuw bewaard in Sint-Petersburg. Waarom en hoe is dat archief in Rusland terecht gekomen? In het beantwoorden van deze vraag raakte Kooijmans verzeild in een geschiedenis van jaloezie en ambitie, privileges en intriges.

Recensie: De machinemens

De machinemens

Om de werking van het lichaam te begrijpen hebben wetenschappers door de eeuwen heen de mens vergeleken met een machine. Descartes bijvoorbeeld betoogde dat het lichaam van een levend mens evenveel verschilt van dat van een dode als een opgewon- den uurwerk van een kapot uurwerk. Fascinatie voor deze ‘verdingelijking van de mens’ (p. 9) bracht filosoof Nel van den Haak ertoe een studie te wijden aan het fenomeen van machinemetaforen in de medische wetenschap.

Verslag: 'For infinity' 400 jaar wetenschap in Groningen

Bezoekers volgen de rode draad met objecten en videoschermen (Robert van der Molen)

Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en om dat te vieren heeft het Universiteitsmuseum Groningen de expositie ‘For Infinity’ gemaakt. Toen in 1614 de eerste rector Ubbo Emmius (1547–1625) aantrad, schreef hij zijn visie voor de universiteit op in een ‘Eeuwig Edict’, waarin hij het belang van studie benadrukte, want anders zou men aan onwetendheid ten ondergaan. Emmius hoopte dat de universiteit een succes zou worden met de steun van God: ‘Diens glorie te dienen samen met het algemeen welzijn is wat wij het liefst willen,’ aldus Emmius.

PhD project

My PhD project Blood, Sweat & Tears studies bodily fluids in medical contexts. I analyse how the development of new scientific instruments and chemical laboratories in 18th-century Dutch Republic changed the way physicians perceived the nature and functions of fluids in physiology and pathology. Simultaneously, however, the specific properties of these fluids enabled or restricted the possibilities of new research. Urine was easily obtainable and could be measured, mixed and distilled. Yet sweat’s volatility was far more difficult for early modern physicians to grasp.