Museum

Spiegel als symbool voor diversiteit en inclusie

Hooglerarenwand met spiegel

Het verleden respecteren en recht doen aan diversiteit en inclusiviteit

In het Onderwijscentrum hangt de hooglerarengalerij (ook wel emeritiwand): een galerij portretten van hoogleraren die sinds het begin van de Medische Faculteit bij ons gewerkt hebben. Individueel hebben deze hoogleraren belangrijk werk en onderzoek verricht. Maar gezamenlijk vormen ze een zogenaamde ‘dude wall’.

Een koffer met lenzen

Koffer met lenzen

Als conservator van het Erasmus MC is het mijn taak interessante en belangrijke objecten te signaleren en te bewaren als erfgoed. En soms meert er inderdaad op de kade in Rotterdam een fascinerend object aan, zoals een onderzoekskoffer met testlenzen van oud-professor Gert van den Brink.[1] Een dergelijk object geeft een nieuw inkijkje in de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis van Rotterdam en Delft.

Samenwerking Erasmus MC-TU Delft in beeld

Olympus microscoop 1965

Het Erasmus MC wil nauwer gaan samenwerken met de TU Delft. Een hele nieuwe ontwikkeling? “Echt niet!”, weet Ruben Verwaal, conservator medisch erfgoed. Hij stelde een kleine tentoonstelling samen, ‘R&D Smart Partners’, met objecten uit het medisch erfgoed. “De eerste decaan, prof. Andries Querido, sprak al in 1966 zijn wens uit ‘een stevige samenwerking Rotterdam-Delft tot stand te brengen’.”

Haarlems Dagblad: Achttiende eeuw blijft Teylers’ kracht

Teylers Laatkoppen

Op maandag 18 juni verscheen in het Haarlems Dagblad een recensie van 'De Knetterende Achttiende Eeuw', de jubileumdag van Werkgroep Achttiende Eeuw in Teylers Museum op 16 juni 2018. Journalist Nuel Gieles interviewde me naar aanleiding van mijn objectverhaal over de laatkoppen.

 

Peter Alma

Alma wandschildering 2

De hal van COMM is versierd met een gigantische muurschildering (2,5 meter hoog bij 18 meter breed). Het is het werk van kunstenaar en ontwerper Peter Alma. Wie was Peter Alma? Wat beeld deze muurschildering uit? Hoe maken we het aantrekkelijk voor het moderne publiek?