Blog

Verslag: 'For infinity' 400 jaar wetenschap in Groningen

Bezoekers volgen de rode draad met objecten en videoschermen (Robert van der Molen)

Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en om dat te vieren heeft het Universiteitsmuseum Groningen de expositie ‘For Infinity’ gemaakt. Toen in 1614 de eerste rector Ubbo Emmius (1547–1625) aantrad, schreef hij zijn visie voor de universiteit op in een ‘Eeuwig Edict’, waarin hij het belang van studie benadrukte, want anders zou men aan onwetendheid ten ondergaan. Emmius hoopte dat de universiteit een succes zou worden met de steun van God: ‘Diens glorie te dienen samen met het algemeen welzijn is wat wij het liefst willen,’ aldus Emmius.

PhD project

My PhD project Blood, Sweat & Tears studies bodily fluids in medical contexts. I analyse how the development of new scientific instruments and chemical laboratories in 18th-century Dutch Republic changed the way physicians perceived the nature and functions of fluids in physiology and pathology. Simultaneously, however, the specific properties of these fluids enabled or restricted the possibilities of new research. Urine was easily obtainable and could be measured, mixed and distilled. Yet sweat’s volatility was far more difficult for early modern physicians to grasp.