Blinde vlek: Het taboe van menstruatie

Dec 11, 2022 | Blog, Publications

Wonderkamer 6 kaft

Ruben Verwaal, “Blinde vlek: Het taboe van menstruatie”, Wonderkamer 6 (2022): 30–33.

“In de vroegmoderne tijd veranderden medische interpretaties van menstruatie. De maandelijkse bloeding was niet langer een giftige vrouwenvloek, maar een teken van gezondheid. Toch blijven stereotypen en taboes de wetenschappelijke kennis over menstruatie tot op de dag van vandaag beïnvloeden.”

“Menstruatie is taboe. De helft van de bevolking heeft er direct mee te maken en het speelt een essentiële rol in de voortplanting van de mens. Toch spreken we er nauwelijks over, want het is overladen met gevoelens van afschuw en schaamte. Ook verstoppen we menstruatie, want als het in het openbaar zichtbaar is, is dat gelijk een bron van verlegenheid. Maar het taboe van menstruatie staat niet vast. In de geschiedenis van de wetenschap heeft dit rode vocht nieuwe betekenissen gekregen. Terwijl in de late middeleeuwen menstruerende lichamen werden weggezet als minderwaardig, werd die gedachte in de vroegmoderne tijd herzien. Voor veel medici was kennis over menstruatiebloed namelijk nog een blinde vlek. Wat was de relatie tussen menstruatie en gezondheid? En welke rol speelde menstruatie precies bij conceptie en zwangerschap? Dankzij toenemende anatomische en chemische kennis onderging het medische begrip van menstruatie een ingrijpende verandering.”

Mijn artikeltje over de geschiedenis van menstruatie is onderdeel van het grote kutnummer over vulva’s, vagina’s en vergeten plekjes. Deze special is geredigeerd door dr. Tinne Claes (KU Leuven). Meer informatie is op de website van Gewina te vinden.

Een tentoonstelling van formaat

Een gigantisch kunstwerk heet me welkom voordat ik de tentoonstellingsruimte van Phallus: Norm en Vorm in loop. Zie ik nu echt gelijk een ingezoomd heteroseksueel coïtusmoment? Een parade van penissen in het Gents Universiteitsmuseum.”

In hetzelfde nummer van Wonderkamer (p. 64–65) heb ik een recensie geschreven over de tentoonstelling in het GUM. In het kort: een aanrader!