Bloed voor Glasnost

Jun 15, 2016 | Blog, Media

Tijdens het festival de Nacht van Kunst en Wetenschap werd ik samen met Professor Jan Jacob Schuringa geïnterviewd op Radio Glasnost (OOG Radio) over bloed, toen en nu.

“In onze mobiele studio in het Academiegebouw interviewden we tijdens ‘De Nacht van Kunst en Wetenschap 2016’ vele bijzondere gasten. Zo ook Ruben Verwaal, die als promovendus in de wetenschapsgeschiedenis de manieren bestudeert waarop bloed door de eeuwen heen is geobserveerd, onderzocht en begrepen.

“Hoe verhouden die inzichten over bloed uit de Middeleeuwen zich tot de kennis van nu? Dat vroegen we aan iemand die dagelijks onderzoek doet naar bloed, namelijk professor Jan Jacob Schuringa, verbonden aan het UMCG. In 2013 won hij de prestigieuze Swammerdamprijs. We interviewden beide heren en zij vertelden ons alles over deze essentiële lichaamsvloeistof, bloed dus.

“Luister hier het fascinerende interview terug: 

http://www.glasnostici.nl/2016/06/15/professor-jan-jacob-schuringa-bloed-is-een-van-de-meest-actieve-organen-in-ons-lichaam/