Gewina gaat viraal! webinar serie

Jul 19, 2020 | Blog, Media

COVID-19 ontregelt de wereld. Wat heeft de wetenschapsgeschiedenis van epidemieën ons te leren? Afgelopen maanden heb ik met Martijn van der Meer namens het genootschap Gewina een webinar serie georganiseerd.

Alle webinars zijn op YouTube terug te kijken:

Webinar 1

29 Mei 2020
– Frank Huisman over draagvlak voor Public Health beleid in de 17e eeuw
– Rina Knoeff over de pokken en betere historische lessen

Webinar 2

12 juni
– Marieke Hendriksen over luchtwegaandoeningen
– Ad Maas presenteert Wonderkamer Magazine nr. 1 samen met Wonderkamer redactie en special guest Maarten van Rossem

Webinar 3

26 juni
– Dirk van Miert: “De impact van besmettelijke ziektes op de geleerde wereld in de 17e-eeuwse Nederlanden”
– Stephen Snelders: “Did Black Lives Matter? Lepra en de Grote Opsluiting in Suriname”

Webinar 4

10 juli
– Floor Haalboom: “Ziek door dieren: een geschiedenis van zoönosen”
– Mieneke te Hennepe over de tentoonstelling Besmet!

The Making Of…

Wat gebeurde er allemaal achter de schermen? Hoe soepel was het om via Zoom een webinar te organiseren?