‘Hoor eens even!’ tentoonstelling

Jun 8, 2022 | Blog, Museum

Hoor eens even! patient begrijp dokter niet door mondkapje

 De tentoonstelling ‘Hoor eens even!’ (‘Yo, doc, listen up!’) is van 1 juli tot eind september te zien in het Erasmus MC.


Het is eindelijk zover! Na twee jaar werken is de tentoonstelling ‘Hoor eens even!’ eindelijk officieel geopend. Ik heb de tentoonstelling gemaakt samen met Wies Groeneveld (auteur van het boek ‘Een en al oor’) en in overleg met onze Expertgroep, een adviescomité van voornamelijk dove en slechthorende experts.

Diversiteit en persoonlijke ervaringen

Het eerste doel van de tentoonstelling is om onder medische studenten en gezondheidsprofessionals het bewustzijn te verhogen hoe je (anders) kunt omgaan met de obstakels waar dove en slechthorende patiënten geregeld tegenaan lopen. Sinds een aantal jaren besteedt het Erasmus MC meer aandacht aan diversiteit en inclusiviteit in het curriculum, waardoor studenten optimaal worden voorbereid op hun uiteindelijke werk als arts in een diverse samenleving. Deze tentoonstelling zal ook een onderdeel vormen van dat D&I-onderwijs.

Daarnaast hoop ik het algemene publiek te laten zien hoe rijk en divers de geschiedenis van doofheid en slechthorendheid is. Dit doe ik aan de hand van objecten, zoals een oude gehoortoeter, en video’s over gebarentaal en voorvechters van dovenemancipatie. De tentoonstelling wordt verrijkt met tekeningen van Geeske van Voorthuijsen die persoonlijke ervaringen van dove en slechthorende mensen verbeeld. Waar lopen ze zoal tegenaan in de samenleving en in de zorg? Ik vind het fantastisch dat een aantal mensen op de foto zijn gegaan en hun persoonlijke verhaal hebben willen delen in deze tentoonstelling.

‘Nothing about us without us!’Het was heel bijzonder dat vanaf het begin diverse belangenorganisaties van doven en slechthorenden betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze tentoonstelling. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting genomen in een Expertgroep. Deze groep dacht met ons mee, waardoor het verzamelen van verhalen en perspectieven de kwaliteit van de tentoonstelling zeer ten goede is gekomen. In een tijd van pandemie was dit geen sinecure! Maar dankzij de techniek van online vergaderen en tolken is dat goed gelukt.

Verder als website

Voor de tentoonstelling hebben we een aparte website gemaakt met alle informatie. Bezoek hooreenseven.nl en bezoek de tentoonstelling online.