Spiegel als symbool voor diversiteit en inclusie

Jul 13, 2021 | Blog, Media, Museum

Het verleden respecteren en recht doen aan diversiteit en inclusiviteit

In het Onderwijscentrum hangt de hooglerarengalerij (ook wel emeritiwand): een galerij portretten van hoogleraren die sinds het begin van de Medische Faculteit bij ons gewerkt hebben. Individueel hebben deze hoogleraren belangrijk werk en onderzoek verricht. Maar gezamenlijk vormen ze een zogenaamde ‘dude wall’.

Onderzoek toont aan dat portretverzamelingen met alleen witte mannelijke wetenschappers duidelijke signalen uitzenden naar studenten die niet in het plaatje passen. Veel medische studenten herkennen zich niet in de blankheid, mannelijkheid en het elitarisme die een dergelijke galerij kan uitstralen.

Ruben Verwaal, conservator medisch erfgoed: ‘Er straalt vanzelfsprekend eigenlijk niet bepaald veel diversiteit en inclusiviteit van af. Nu komt er wel meer diversiteit in het hooglerarenbestand, maar het duurt nog even voordat die met emeritaat gaan en met hun portret aan de galerij worden toegevoegd. Aan andere universiteiten hebben zulke portretverzamelingen veel kritiek gekregen en zijn ze soms zelfs weggehaald.’

Ruben: ‘Samen met de onderwijscommissie Diversiteit en Inclusie hebben we bekeken welke waarde de galerij in de huidige tijd heeft. Wij willen het verleden respecteren en tegelijk recht doen aan diversiteit en inclusiviteit. Daarom hebben we een spiegel als laatste portret opgehangen, met daaronder de tekst: “Hier kan jouw naam staan!”’

Bron: Redactie Erasmus MC