Verzameldrift

Sep 16, 2010 | Blog, Publications

Verwaal, Ruben E., & Reina de Raat. “Verzameldrift: De anatomische collectie van professor Jan Bleuland”. Geschiedenis der geneeskunde 14 (2010): 138–145.

Abstract (NL & EN)

Tweehonderd jaar oude orgaanweefsels op alcohol, skeletten en waspreparaten zijn te zien in het Bleulandkabinet. Het Universiteitsmuseum Utrecht huisvest deze uitgebreide anatomische en pathologische collectie die door professor Jan Bleuland is samengesteld. Waarom was hij zo gedreven om honderden organen en ziektebeelden te conserveren? Niet zozeer het onderwijs, maar eerder het onderzoek had hiermee te maken. Daarnaast viel zijn verzameldrift van preparaten samen met zijn liefde voor kunst en verschafte de privé-collectie hem legitimiteit en aanzien.

200-year-old organ tissues on alcohol, skeletons and wax preparations can be seen in the Bleuland Cabinet. The University Museum in Utrecht houses this extensive anatomical and pathological collection compiled by Professor Jan Bleuland. What drove him to preserve hundreds of organs and pathological phenomena? This article argues that medical research and not so much his teachings was behind his drive to collect. In addition, his passion for collecting specimens coincided with his love of art and his private collection, which gave him legitimacy and prestige.

Keywords

anatomie – pathologie – collecties – Jan Bleuland – Petrus Koning – kunstkabinetten

Inhoud

Inleiding – ‘Ter opheldering van mijne Anatomische en Physiologische lessen’ – Kunstliefde, legitimiteit en aanzien – Conclusie – Referenties

Dank

Met dank aan prof. dr. Frank Huisman, Universiteit Utrecht.