review

Reizen, rijkdommen en representaties (recensie)

Joannes Veltkamp

Toen in het najaar van 1759 de scheepschirurgijn Joannes Veltkamp door het Middellandse Zeegebied reisde, werd op de Barbarijse en Spaanse kusten zijn aandacht getrokken door de kameleon. Hij had al over de fascinerende eigenschappen van dit dier gelezen in Johann-Jacob Woyts’ Schatkamer der genees- en natuur-kundige zaken (1741), maar dankzij de handels- en vredesmissie van het oorlogsschip de Glinthorst kon hij nu deze unieke hagedis ‘naar het leven’ tekenen en zijn verschijningsvormen observeren.

Opening Markets at the 14th ISECS congress in Rotterdam 2015

Photo: “#ISECS2015 #teabreak.” Empress Of Fashion @emp_of_fashion Jul 27. https://twitter.com/emp_of_fashion (consulted 6 August 2015)

It was a truly open market at the International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) congress in Rotterdam, 27-31 July 2015. On and around a thousand scholars from all over the world (delegates from 53 countries!) enjoyed pleasant Dutch summer weather at the recently renovated Erasmus University Campus. They attended keynote lectures, participated in round-table discussions, twittered enthusiastically (#ISECS2015), and engaged in social events, such as cultural excursions and music performances.

Recensie: De Geest van Boerhaave

De Geest van Boerhaave

In de nasleep van het veelbewogen Nederland-Ruslandjaar publiceerde Luuc Kooijmans over een andere tumultueuze geschiedenis waarbij beide landen betrokken waren: de lotgevallen van Herman Boerhaave’s archief. De manuscripten van deze Leidse hoogleraar worden sinds de achttiende eeuw bewaard in Sint-Petersburg. Waarom en hoe is dat archief in Rusland terecht gekomen? In het beantwoorden van deze vraag raakte Kooijmans verzeild in een geschiedenis van jaloezie en ambitie, privileges en intriges.

Recensie: De machinemens

De machinemens

Om de werking van het lichaam te begrijpen hebben wetenschappers door de eeuwen heen de mens vergeleken met een machine. Descartes bijvoorbeeld betoogde dat het lichaam van een levend mens evenveel verschilt van dat van een dode als een opgewon- den uurwerk van een kapot uurwerk. Fascinatie voor deze ‘verdingelijking van de mens’ (p. 9) bracht filosoof Nel van den Haak ertoe een studie te wijden aan het fenomeen van machinemetaforen in de medische wetenschap.

Verslag: 'For infinity' 400 jaar wetenschap in Groningen

Bezoekers volgen de rode draad met objecten en videoschermen (Robert van der Molen)

Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en om dat te vieren heeft het Universiteitsmuseum Groningen de expositie ‘For Infinity’ gemaakt. Toen in 1614 de eerste rector Ubbo Emmius (1547–1625) aantrad, schreef hij zijn visie voor de universiteit op in een ‘Eeuwig Edict’, waarin hij het belang van studie benadrukte, want anders zou men aan onwetendheid ten ondergaan. Emmius hoopte dat de universiteit een succes zou worden met de steun van God: ‘Diens glorie te dienen samen met het algemeen welzijn is wat wij het liefst willen,’ aldus Emmius.