Media

Spiegel als symbool voor diversiteit en inclusie

Hooglerarenwand met spiegel

Het verleden respecteren en recht doen aan diversiteit en inclusiviteit

In het Onderwijscentrum hangt de hooglerarengalerij (ook wel emeritiwand): een galerij portretten van hoogleraren die sinds het begin van de Medische Faculteit bij ons gewerkt hebben. Individueel hebben deze hoogleraren belangrijk werk en onderzoek verricht. Maar gezamenlijk vormen ze een zogenaamde ‘dude wall’.

Samenwerking Erasmus MC-TU Delft in beeld

Olympus microscoop 1965

Het Erasmus MC wil nauwer gaan samenwerken met de TU Delft. Een hele nieuwe ontwikkeling? “Echt niet!”, weet Ruben Verwaal, conservator medisch erfgoed. Hij stelde een kleine tentoonstelling samen, ‘R&D Smart Partners’, met objecten uit het medisch erfgoed. “De eerste decaan, prof. Andries Querido, sprak al in 1966 zijn wens uit ‘een stevige samenwerking Rotterdam-Delft tot stand te brengen’.”