exhibition

Pee in a Jar?! Dirty Materials in the History of Science

Urine pot, Tilburg, 1825–1850

Objects can be a real pearl on the shores of history of science. Telescopes and steam engines still figure prominently in our field, and rightfully so. From the edited volume Making Instruments Count (1993) to Frans van Lunteren’s blog ‘Mediating Machines’ at Shells & Pebbles, many scholars research the role of scientific instruments in the history of discoveries, experiments, applications, and education. But besides microscopes and machines I would argue that some artisan objects and ordinary materials deserve similar attention.

Verslag: 'For infinity' 400 jaar wetenschap in Groningen

Bezoekers volgen de rode draad met objecten en videoschermen (Robert van der Molen)

Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en om dat te vieren heeft het Universiteitsmuseum Groningen de expositie ‘For Infinity’ gemaakt. Toen in 1614 de eerste rector Ubbo Emmius (1547–1625) aantrad, schreef hij zijn visie voor de universiteit op in een ‘Eeuwig Edict’, waarin hij het belang van studie benadrukte, want anders zou men aan onwetendheid ten ondergaan. Emmius hoopte dat de universiteit een succes zou worden met de steun van God: ‘Diens glorie te dienen samen met het algemeen welzijn is wat wij het liefst willen,’ aldus Emmius.