inclusion

Spiegel als symbool voor diversiteit en inclusie

Hooglerarenwand met spiegel

Het verleden respecteren en recht doen aan diversiteit en inclusiviteit

In het Onderwijscentrum hangt de hooglerarengalerij (ook wel emeritiwand): een galerij portretten van hoogleraren die sinds het begin van de Medische Faculteit bij ons gewerkt hebben. Individueel hebben deze hoogleraren belangrijk werk en onderzoek verricht. Maar gezamenlijk vormen ze een zogenaamde ‘dude wall’.